SINJ
Javni natječaj za davanje u zakup lokacija površina javne namjene za postavljanje privremenog objekta – štanda, naprava, pokretnih radnji – povodom Dana Alke i Velike Gospe 2023. godine
5. srpnja 2023.
Odgovorno ljetovanje – informativni letak
6. srpnja 2023.

Gradonačelnik Miro Bulj donio je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Grada Sinja u razdoblju siječnja do lipnja 2023. godine.


Tako će Grad sufinancirati troškove prijevoza redovitih učenika srednjih škola u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi te drugim strukovnim programima sa stručnom praksom i to za dane pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse u mjesecu za učenike koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza.


Također će Grad sufinancirati dio troškova svih učenika koji i u srpnju imaju obvezu pohađanja dopunskog rada, a prethodno su ostvarili pravo na sufinanciranje troškova prijevoza.