Zaključeni predugovori o kupoprodaji nekretnina na području GZK-Sinj s tvrtkama „LOGISTIKA VIOLETA“ d.o.o. i „KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT“ d.o.o.
18. siječnja 2012.
Gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan, prof. zaključio je predugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK-Sinj s tvrtkom Pivovara Majić d.o.o., Trilj
20. siječnja 2012.

Caritas Župe Gospe Sinjske uputio je zahvalu Gradu Sinju za pomoć u održavanju Božićno-humanitarnog sajma u Sinju. Naime i ove godine Grad Sinj odazvao se pozivu Caritasa Župe Gospe Sinjske za sudjelovanjem i pomoći pri održavanju Božićnog humanitarnog sajma u Sinju, te je na taj način podržao tu hvale vrijednu akciju i dobro osmišljeni projekt koji ima za cilj pomoć najpotrebitijima.
Grad Sinj i ubuduće će se sukladno Proračunskim mogućnostima odazivati sličnim akcijama Caritasa, a ujedno ispred Grada Sinja upućujemo čestitke i pohvalu Caritasu Župe Gospe Sinjske i svim njegovim volonterima na značajnim inicijativama, te nesmiljenom i nesebičnom radu kako bi se pomoglo onima kojima je pomoć najpotrebnija
.