2. prosinca 2021.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7.… Nastavi Čitati Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
3. prosinca 2021.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7.… Nastavi Čitati Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
14. prosinca 2021.

Poziv za dostavu ponuda za usluge „Izrada glavnog projekta modernizacije javne rasvjete“

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za usluge… Nastavi Čitati Poziv za dostavu ponuda za usluge „Izrada glavnog projekta modernizacije javne rasvjete“
16. prosinca 2021.

Poziv za dostavu ponuda za usluge „Projektiranje rasvjete glavnog nogometnog terena NK Junak“

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za usluge „Projektiranje… Nastavi Čitati Poziv za dostavu ponuda za usluge „Projektiranje rasvjete glavnog nogometnog terena NK Junak“
16. prosinca 2021.

Poziv za dostavu ponuda za usluge „Izrada izvedbenog projekta za zahvat izvanrednog održavanja državne ceste DC1 kroz grad Sinj (Splitska ulica) duljine 580 m“

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za usluge… Nastavi Čitati Poziv za dostavu ponuda za usluge „Izrada izvedbenog projekta za zahvat izvanrednog održavanja državne ceste DC1 kroz grad Sinj (Splitska ulica) duljine 580 m“
20. prosinca 2021.

Poziv za dostavu ponuda za usluge “Dobava vertikalne i izvedba horizontalne signalizacije na području Grada Sinja – ponovljeni postupak”

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 5. i 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za… Nastavi Čitati Poziv za dostavu ponuda za usluge “Dobava vertikalne i izvedba horizontalne signalizacije na području Grada Sinja – ponovljeni postupak”
21. prosinca 2021.

Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, a za jednostavnu nabavu usluge “Izrada druge revizije Studije Strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja”

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7.… Nastavi Čitati Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, a za jednostavnu nabavu usluge “Izrada druge revizije Studije Strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja”
22. prosinca 2021.

Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, a za jednostavnu nabavu usluge “Implementacija aplikacije trošenja proračunskih sredstava”

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7.… Nastavi Čitati Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, a za jednostavnu nabavu usluge “Implementacija aplikacije trošenja proračunskih sredstava”
23. prosinca 2021.

Poziv za dostavu ponuda za “Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima”

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 5. i 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za… Nastavi Čitati Poziv za dostavu ponuda za “Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima”