10. studenoga 2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge „Usluga prijevoza autobusima s vozačem“

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/23), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 9.… Nastavi Čitati Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge „Usluga prijevoza autobusima s vozačem“
13. studenoga 2023.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu robe „Nabava lampiona“

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/23), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 9.… Nastavi Čitati Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu robe „Nabava lampiona“
29. studenoga 2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge „Izrada Idejnog rješenja za rekonstrukciju dijela ulične mreže grada Sinja (dio ulica Put Ruduše (Dom zdravlja), ulica Gorućica i ulica Put Župića) radi ishođenja posebnih uvjeta , sa rekonstrukcijom javne rasvjete i dogradnjom pješačke staze i geodezije“

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/23), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 9.… Nastavi Čitati Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge „Izrada Idejnog rješenja za rekonstrukciju dijela ulične mreže grada Sinja (dio ulica Put Ruduše (Dom zdravlja), ulica Gorućica i ulica Put Župića) radi ishođenja posebnih uvjeta , sa rekonstrukcijom javne rasvjete i dogradnjom pješačke staze i geodezije“
11. prosinca 2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, a za postupak jednostavne nabave za Nabavu usluge „Davanje usmenih i pismenih pravnih savjeta i mišljenja iz djelokruga poslova lokalne samouprave“

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/23), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 9.… Nastavi Čitati Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, a za postupak jednostavne nabave za Nabavu usluge „Davanje usmenih i pismenih pravnih savjeta i mišljenja iz djelokruga poslova lokalne samouprave“
15. prosinca 2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu robe „Dobava i ugradnja reflektora, NK Glavice“

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/23), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 9.… Nastavi Čitati Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu robe „Dobava i ugradnja reflektora, NK Glavice“
25. siječnja 2024.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge N 56/2024 „Usluga skupljanja, prevoženja i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja, goveda, kopitara, svinja, koza, ovaca“

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 2/2023), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu… Nastavi Čitati Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge N 56/2024 „Usluga skupljanja, prevoženja i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja, goveda, kopitara, svinja, koza, ovaca“
25. siječnja 2024.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova „Radovi rekonstrukcije krova na zgradi kat.čest.*717 K.O. Glavice“

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 2/23), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu… Nastavi Čitati Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova „Radovi rekonstrukcije krova na zgradi kat.čest.*717 K.O. Glavice“
26. siječnja 2024.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge „Usluga izrade idejnog projekta opremanja Građanske kuće (Kuće Šuić) za Galeriju Sikirica sa troškovnikom“

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/23), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 9.… Nastavi Čitati Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge „Usluga izrade idejnog projekta opremanja Građanske kuće (Kuće Šuić) za Galeriju Sikirica sa troškovnikom“
2. veljače 2024.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu robe N 9/2024 – „Nabava ukapljenog naftnog plina za spremnike na sportskim objektima u vlasništvu Grada Sinja“

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni Glasnik Grada Sinja br. 2/2023), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu robe… Nastavi Čitati Poziv za dostavu ponuda za nabavu robe N 9/2024 – „Nabava ukapljenog naftnog plina za spremnike na sportskim objektima u vlasništvu Grada Sinja“