27. veljače 2023.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju, po prijedlogu gradskog vijećnika SDP-a Nikole Vučkovića, u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke komunalnoj naknadi

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju, po prijedlogu gradskog vijećnika SDP-a Nikole Vučkovića, u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke komunalnoj naknadi, koju je… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju, po prijedlogu gradskog vijećnika SDP-a Nikole Vučkovića, u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke komunalnoj naknadi
10. ožujka 2023.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Sinja za 2023. godinu

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Sinja za 2023. godinu, koji je moguće pogledati ovdje. Tema savjetovanja… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Sinja za 2023. godinu
15. ožujka 2023.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Sinja za 2023. godinu

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Sinja za 2023. godinu, koji… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Sinja za 2023. godinu
20. ožujka 2023.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju, po prijedlogu Kluba vijećnika HDZ-a, u donošenju Odluke o sufinanciranju troškova za najam stana građanima koji imaju prebivalište na području Grada Sinja

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o sufinanciranju troškova za najam stana građanima koji imaju prebivalište na području Grada Sinja koju je… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju, po prijedlogu Kluba vijećnika HDZ-a, u donošenju Odluke o sufinanciranju troškova za najam stana građanima koji imaju prebivalište na području Grada Sinja