8. ožujka 2018.

Zaključak Vlade o objavljivanju informacija o javnoj nabavi

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine (“Narodne novine” broj 32/11), a u skladu s člankom 20. stavak 1. točka 4. Zakona o […]
8. ožujka 2018.

Nadmetanja Grada Sinja

SUPPLY CONTRACT – AWARD NOTICE/Obavijest o dodjeli natječaja: EU/SINJ/2-2-321/2009/MEDPATHS: Equipping of bicycle and thematic paths / Opremanje biciklističkih i tematskih staza Dokument: u privitku. PROCUREMENT ANNOUNCEMENT […]
8. ožujka 2018.

Arhiva planova nabave

Plan nabave Grada sinja za 2017.g. Privremeni plan nabave Grada Sinja za razdoblje I.-VI. 2017. g. Privremeni plan nabave Grada Sinja za razdoblje I.-III. 2017. g. […]
8. ožujka 2018.

Prostorno planska dokumentacija

Geografski informacijski sustav (GIS) Grada Sinja Objava ID PPUG Sinja za Javnu raspravu Tekstualni dio: 1 – Obrazloženje 2 – Odredbe za provođenje 3 – Pročišćeni tekst Grafički dio: […]
20. travnja 2018.

Odluka o uključivanju Grada Sinja u akciju ‘Gradovi i općine – prijatelji djece’.

Gradsko vijeće Grada Sinja na svojoj 9. sjednici održanoj 29. siječnja 2018. godine jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o uključivanju Grada Sinja u akciju ‘Gradovi i […]
9. ožujka 2020.

Arhiv planova nabave Grada Sinja za 2018. godinu

Plan nabave Grada Sinja za 2018. godinu I. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Sinja za 2018. godinu II. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Sinja […]
9. ožujka 2020.

Arhiv planova nabave Grada Sinja za 2019. godinu

Plan nabave Grada Sinja za 2019. godinu I. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Sinja za 2019. godinu II. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Sinja […]
6. travnja 2020.

Javni poziv za predlaganje kulturnih programa u sklopu manifestacije “Dani Alke i Velike Gospe 2020”.

Na temelju članka 69. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 10/09, 2/13, 2/18) i članka 2. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Sinja («Službeni […]
6. travnja 2020.

Javni poziv za predlaganje sportskih programa u sklopu manifestacije “Dani Alke i Velike Gospe 2020”

Na temelju članka 69. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br.10/09, 2/13, 2/18) ) i članka 2. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Sinja («Službeni […]