2. ožujka 2018.

I. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 17. lipnja 2013. godine (srijeda) s početkom u 15,30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je I. Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja. DNEVNI… Nastavi Čitati I. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

II. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 28. lipnja 2013. godine (srijeda) s početkom u 15,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je II. Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja. Dnevni… Nastavi Čitati II. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 15. srpnja 2013. godine s početkom u 17,00 sati održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja. DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa konstituirajućih sjednica Gradskog… Nastavi Čitati 2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 08. kolovoza 2013. godine s početkom u 16,00 sati održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja. DNEVNI RED: 1. Usvajanje Zapisnika sa 2.  Sjednice… Nastavi Čitati 3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 30. rujna 2013. godine  (ponedjeljak) s početkom u  15,30 sati održana je 4. sjednica  Gradskog vijeća Grada Sinja. DNEVNI RED: Usvajanje Zapisnika sa 3.  Sjednice… Nastavi Čitati 4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 04. studenoga 2013. godine (ponedjeljak) s početkom u 14,00 sati održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada DNEVNI RED: Usvajanje Zapisnika sa 4. Sjednice Gradskog… Nastavi Čitati 5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 23. prosinca 2013. godine s početkom u 16,00 sati održana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja. DNEVNI RED: 1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice… Nastavi Čitati 6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 24. veljače 2014. godine s početkom u 15,30 sati održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja. DNEVNI RED 1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice… Nastavi Čitati 7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

8. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 31. ožujka 2014. godine s početkom u 15.30 sati održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja. DNEVNI RED Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog… Nastavi Čitati 8. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA