ČESTITKA GRADONAČELNIKA POVODOM DANA GRADA SINJA- BLAGDANA VELIKE GOSPE
15. kolovoza 2013.
Obavijest o mogućnosti podnošenja zahtjeva za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja s osnove kamate temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja…
19. kolovoza 2013.

Temeljem Odluke o izradi, koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Sinja(“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 01/13), pokrenuta je izrada sljedećeg dokumenta prostornog uređenja: Ciljane Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja područja ex vojarne Ivaniša Nelipića u Sinju (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 10/11).

O datumu, mjestu i vremenu održavanja javne rasprave, javnost će biti pravovremeno obaviještena putem sredstava javnog informiranja, dnevnom tisku te na web stranicama Grada Sinja, Splitsko-dalmatinske županije i web stranicama Ministarstva prostornog uređenja.

Cijeli tekst Obavijesti o izradi dokumenta prostornog uređenja, možetepogledati ispod ove objave.

Obavijest o izradi dokumenta prostornog uređenja DPU Ivanis Nelipic.pdf