muzej-sinjske-alke alkarska povorka
Muzej Sinjske Alke
3. veljače 2018.
Gradska galerija Sikirica
1. veljače 2018.
Alakar sa oružjem

Viteško alkarsko društvo Sinj osnovano je 1715. godine, a danas djeluje kao udruga građana. Osnovna djelatnost Društva je održavanje viteške igre Sinjske alke.


Veći broj volontera skrbi o radu Društva (Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Časni sud). Članovi Društva isključivo su lokalnoga podrijetla. U vlasništvu Viteškoga alkarskog društva su dva trgovačka društva – Alka marketing d.o.o. i Alkarska ergela d.o.o.

Zbirka odore, opreme i oružja Viteškoga alkarskog društva 1979. godine proglašena je spomenikom kulture najviše kategorije. Sinjska alka je 2007. godine upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a 16. studenoga 2010. uvrštena je na UNESCO-vu Reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva.