OBVEZE PREMA ZAKONU O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE
15. srpnja 2018.
Gradonačelnica Sinja potpisala Ugovor o sufinanciranju sinjskih vrtića u iznosu od 546.255,00 kn
17. srpnja 2018.

Člankom 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja utvrđena su stalna radna tijela Gradskog vijeća, među kojima je i Odbor za Program „Dani Alke i Velike Gospe“, čiji je sastav, broj i djelokrug propisan čl. 41. Poslovnika. U navedenom članku 41., u okvirima djelokruga ovog Odbora, propisana je nadležnost za utvrđivanje prijedloga Programa „Dani Alke i Velike Gospe“, koje se u praksi provodi uz pribavljanje stručnih mišljenja, koje za kulturni dio Programa daje Kulturno vijeće Grada Sinja, dok se za sportski dio programa konzultira Zajednica športskih udruga Grada Sinja.
Ovako utvrđeni prijedlog Programa „Dani Alke i Velike Gospe“, Odbor za Program „Dani Alke i Velike Gospe“ upućuje Gradskom vijeću Grada Sinja, koje ima isključivu nadležnost za donošenje konačnog sadržaja Programa pod nazivom „Dani Alke i Velike Gospe“.
Kako, zbog nedolazaka članova Odbora (uglavnom iz reda HDZ-a i SDP-a) na dvije zakazane sjednice, ovaj Odbor nije imao potreban kvorum za rad i nije bilo moguće provesti propisanu proceduru donošenja Programa „Dani Alke i Velike Gospe“ za tekuću godinu, ovaj tradicionalni kulturno zabavni i sportski Program nije se mogao održavati pod utvrđenim nazivom. Kako bi se održavanje Manifestacije s brojnim prijavljenim događanjima ipak realiziralo, ne želeći dovoditi u pitanje propisanu proceduru, a sukladno svojim ovlastima Gradonačelnice, donijela Program pod nazivom „Dani Alke i Gospe Sinjske 2018.“, s jasnom intencijom da naši sugrađani i gosti ne budu uskraćeni za brojna događanja i manifestacije iz sfere društvenog života u vrijeme kada se održavaju i slave naša dva najznačajnija događaja, Sinjska Alka i Svetkovina Velike Gospe 15. kolovoza, koji je ujedno i Dan Grada Sinja. Na ovaj način i usprkos, po mojoj osobnoj ocjeni, nerazumljivoj i teško objašnjivoj ispolitiziranoj opstrukciji donošenja u svojoj suštini potpuno nepolitičnog i zajedničkog Programa „Dani Alke i Velike Gospe“, od strane dijela članova Gradskog vijeća Grada Sinja, Grad će ipak imati svoja kulturna, sportska i zabavna događanja, a sukladno statutarnom utvrđenju naše Majke od milosti, Čudotvorne Gospe Sinjske kao naše nebeske zaštitnice, ostaje joj posvećen i kao i sama Alka održavat će se i dalje njoj u čast.

Gradonačelnica
Kristina Križanac, struč spec. oec.