ČISTOĆA CK
RASPORED ODVOZA OTPADNOG PAPIRA I PLASTIČNE AMBALAŽE
3. lipnja 2022.
AERO KLUB SINJ
Održan 3. Memorijal Samostalnog zrakoplovnog voda
6. lipnja 2022.
SINJ

Poziv na podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja za 2022. godinu.


Pozivaju se vijećnici Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik Grada Sinja, pravne osobe, ustanove, udruge građana, vijeća mjesnih odbora i građani koji imaju prebivalište na području Grada Sinja, na podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja za 2022. godinu.

Poziv možete preuzeti ovdje.