KRNJEVALSKA UDRUGA
Izvanredna izborna Skupština Krnjevalske udruge grada Sinja
19. siječnja 2023.
SINJ
Obavijest o refundiranju troškova autobusnog prijevoza studentima s područja Grada Sinja tijekom ispitnih rokova u ak. god. 2022./2023.
19. siječnja 2023.
SINJ

 Predsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja, Petar Župić, uputio je javni poziv za podnošenje prijedloga odluka i drugih akata čije uvrštavanje se predlaže u Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2023. godinu.

U tijeku je izrada Prijedloga Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2023. godinu s ciljem planiranja i usmjeravanja rada Gradskog vijeća, a u svrhu obavljanja poslova iz djelokruga rada lokalne samouprave na području Grada Sinja.

 Osnovu za izradu Programa čine poslovi i zadaci koji su Ustavom, zakonom i Statutom Grada Sinja stavljeni u nadležnost Gradskom vijeću.

 Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“  2/10, 2/13, ) propisano je da pravo predlagati donošenje odluka i drugih akata ima svaki vijećnik, klub vijećnika, radno tijelo Gradskog vijeća, Gradonačelnik Grada Sinja kao i predstavnici nacionalnih manjina ukoliko se radi o prijedlogu odluke kojom se uređuju pitanja značajna za nacionalne manjine, a da inicijativu za donošenje ili izmjenu odluka i drugih općih akata mogu dati građani, njihove udruge, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, te upravni odjeli Grada Sinja.

 Moli se, stoga, da prijedloge odluka i drugih akata čije uvrštavanje se predlaže u Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2023. godinu, te pitanja o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednicama Gradskog vijeća, dostavite do 3. veljače 2023. godine kako bi Gradsko vijeće Grada Sinja moglo donijeti svoj Program rada za 2023. godinu.