Obilježavanje Dana Grada Sinja i održavanja Svečane sjednice Gradskog vijeća
10. kolovoza 2017.
Održana Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja povodom Dana Grada Sinja
14. kolovoza 2017.

U Proračunu Grada Sinja za 2017. godinu, koji je usvojilo Gradsko vijeće Grada Sinja na svojoj 3. sjednici od 09. kolovoza 2017. godine, osiguran je iznos od 2.100.000 kn za kupnju obveznih udžbenika svim učenicima osnovnih škola od 2. do 8. razreda s prebivalištem na području Grada Sinja, dok učenicima 1. razreda osnovnih škola sredstva za kupnju obveznih udžbenika osigurava Splitsko – dalmatinska županija.
Isto tako Grad Sinj sufinancirati će kupnju obveznih udžbenika od 1. – 4. razreda srednje škole do iznosa od 50% prosječne cijene udžbenika, uvažavajući imovinski cenzus.
Pravo na  pomoć za financiranje ili sufinanciranje kupnje neće imati  učenici koji ovo pravo mogu ostvariti po drugoj osnovi.
Dakle, roditeljima koji su kupili knjige kao i onima koji će ih kupiti, isplata  sredstava za udžbenike isplatiti će se u narednom razdoblju u gotovini sukladno posebnom aktu gradonačelnice, o čemu će isti  biti pravovremeno obaviješteni.