Prezentacija natječaja ‘Naš doprinos zajednici’ od strane zaklade „Kajo Dadić“ iz Splita
9. rujna 2014.
Natječaj za ravnatelja/icu Kulturno umjetničkog središta Sinj
11. rujna 2014.

       

Na krovu zgrade Gradske uprave Grada Sinja instalirana je fotonaponska elektrana priključne snage 30 kW. Elektrana će godišnje proizvoditi oko 51000 kWh.

U 2013.g. sklopljen je Ugovor o otkupu električne energije sa Hrvatskim operatorom tržišta energije na rok od 14 godina po tarifi od 2,46 kn / kWh. Za vrijeme trajanja Ugovora o otkupu, Grad procjenjuje svoj prihod od prodaje električne energije, na iznos od 1.750.000,00 kn.

Očekivani radni vijek elektrane je 30 godina, gdje bi Grad, po isteku Ugovora o otkupu, u narednih 16 godina, proizvodio električnu energiju za vlastite potrebe i raspolaganje sa viškovima.

Ovaj projekt gradske vlasti trebao bi biti dobar putokaz za građane Sinja kako putem sufinanciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, omogućiti proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora – sunca, koji resurs je „Bogom dan“, i s vremenom postajati energetski neovisni.