Izbori za zastupnike u Hrvatskom saboru
1. kolovoza 2016.
Zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK-Sinj s tvrtkom Golden Fruit d.o.o., Split
3. kolovoza 2016.

Odluku o objavi informacije o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje: Odlagalište otpada Mojanka, Sinj, koju je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I 351-03/16-02/63, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-2 od 15. srpnja 2016. godine možete preuzeti ovdje.