Sedmi nacionalni sajam pršuta i suhomesnatih proizvoda – Sinj 2012. s međunarodnim sudjelovanjem
17. travnja 2012.
Proslava 1. svibnja – Međunarodnog praznika rada
27. travnja 2012.

Prema danas (24.4.2012.) objavljenim rezultatima GONG-ovog istraživanja LOTUS 2011/12 „Nalazi istraživanja o transparentnosti i otvorenosti rada jedinica lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj“ Grad Sinj zauzeo je 43. mjesto od 556 jedinica lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj te spada u kategoriju transparentnih gradova i općina.
U istom je istraživanju provedenom 2009. godine zauzeo 59. mjesto, a u međuvremenu je ostvario bitan napredak prema kriterijima istraživanja (javnost sjednica vijeća, javnost rada i odluka jedinica lokalne samouprave, primjena Zakona o pravu na pristup informacijama, suradnja s organizacijama civilnog društva i izravna participacija građana u odlučivanju).
U narednom periodu učiniti će se dodatni napori kako bi Grad Sinj stekao status izrazito transparentnog Grada.
Više o istraživanju možete pronaći na stranici
www.gong.hr.