Delegacija Grada Sinja u Vukovaru
19. studenoga 2014.
Isplata naknade za ogrjev korisnicima zajamčene minimalne naknade
24. studenoga 2014.

GONG i Udruga gradova proveli su treći put zaredom istraživanje transparentnosti i odgovornosti svih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno u razdoblju od kraja lipnja do početka listopada 2014. godine. Između 576 jedinica lokalne samouprave, Sinj je zauzeo visoko 28. mjesto, što je napredak za petnaest mjesta u odnosu na posljednje istraživanje provedeno u travnju 2012. godine. Rezultati se temelje na pregledu službenih internetskih stranica, uvidu u Poslovnike i Statute, anketnom upitniku, zahtjevu za pristupom informacijama te telefonskom pozivu na centralu gradova, općina i županija. Grad Sinj prema LOTUS – 2014 rang listi spada u kategoriju transparentnih gradova i općina a u narednom periodu učiniti će se dodatni napori kako bi Sinj stekao status izrazito transparentnog grada.

Rang lista – Lotus 2014.g