Odluku o odabiru najpovoljnije ponude – kante i kontejneri za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada
7. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – Arheološka istraživanja na lokalitetu kulturno-povijesne cjeline “Tvrđava Kamičak”
7. ožujka 2018.

UREĐENJE STAZE KRIŽNOG PUTA  (broj nadmetanja u EOJN: 2014/S 002-0045975)

IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA GRADA SINJA ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. G. (broj nadmetanja u EOJN: 2014/S 002-0046250)
 
Dokumentacije za nadmetanje dostupne su na Elektroničkom oglasniku javne nabave, na linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Odluka o odabiru


Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda, Izrada idejnog projekta i glavnog-izvedbenog projekta obnove i uređenja Tvrđave Kamičak

Dana 15. srpnja 2014. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014), objavljuje poziv za dostavu ponuda: Izrada idejnog projekta i glavnog-izvedbenog projekta obnove i uređenja Tvrđave Kamičak (oznaka kulturnog dobra u Registru kulturnih dobara RH: 4797). Rok za dostavu ponuda je 21.srpnja 2014. godine do 12:00 sati.

Poziv za dostavu ponude

Projektni zadatak

Tehnička specifikacija – troškovnik

Izjava o nekažnjavanju