STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 30.8.2021.
30. kolovoza 2021.
GRAD SINJ
Osiguran prijevoz srednjoškolaca sa Zelova
30. kolovoza 2021.
GRAD SINJ

Grad Sinj i Osnovna škola fra Pavla Vučkovića sklopili su sporazum o financiranju radova na rekonstrukciji i uređenju objekta DV „Vrapčić“ koji se nalazi u zgradi OŠ fra Pavla Vučkovića u Brnazama.

Sporazumom su ugovoreni radovi stručnog nadzora na rekonstrukciji i obnovi fasade na zgradi vrtića.