logo_gradSinj_naslovna
Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga 2. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Sinja za 2019. godinu
21. studenoga 2019.
logo_gradSinj_naslovna
Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2020. godinu
21. studenoga 2019.
logo_gradSinj_naslovna

Javno savjetovanje otvoreno je od 21. studenog 2019. godine do 29. studenog 2019. godine, a zainteresirani mogu svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe poslati putem odgovarajućeg obrasca do navedenog roka na e-mail adresu: info@sinj.hr
Obrazloženje za skraćenu provedbu savjetovanja: Razlozi vremenski kraćeg savjetovanja za donošenje akata koje Gradsko vijeće donosi zajedno s Proračunom proizlaze iz procedure i rokova propisanih zakonima i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Sinja. Na ovaj način omogućava se usvajanje predloženog akta u redovitoj proceduri i primjena istog od 1. siječnja 2020. godine, te se podredno, omogućava realizacija niza programa i projekata od interesa za Grad Sinj, za udruge kao i pojedinačne korisnike proračunskih sredstava.