logo grad sinj
Natječaj za ostvarivanje potpore investicijskim projektima gospodarskih subjekata na području Grada Sinja putem subvencioniranja kamate na kredite
16. studenoga 2020.
Stožer cz grada Sinja
COVID punkt za uzimanje briseva u Sinju ne radi u dane državnih blagdana i neradnih dana
17. studenoga 2020.
logo grad sinj

Javno savjetovanje otvoreno je od 16. studenog do 30. studenog 2020. godine, a zainteresirani mogu svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe poslati putem odgovarajućeg obrasca do navedenog roka na e-mail adresu: info@sinj.hr

U materijalima se nalazi:

  • Opći dio Proračuna te posebni dio Proračuna i projekcije
  • Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i račun financiranja, odnosno ukupni prihodi i primici, te rashodi i izdatci po vrstama (ekonomska klasifikacija).
  • Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda Proračuna i proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.


Ističemo da svi prijedlozi/amandmani moraju biti sastavljeni na način da se ne mijenja ukupna visina Proračuna, već ako se predlaže povećanje/smanjenje određene stavke (Razdjel, program, aktivnost, projekt) istodobno je nužno predložiti stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje. Također bi prijedlog trebao sadržavati ime/naziv predlagatelja, te obrazloženje.