STOŽER SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 6.7.2021.
6. srpnja 2021.
Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenog objekta – štanda, naprava i pokretnih radnji – povodom Dana Alke i Velike Gospe 2021. godine
7. srpnja 2021.
NASIPANJE

Grad Sinj počeo je s nasipanjem zapuštenih makadamskih kolnika, poljskih putova, bankina i rigola na području Grada. Od 28.lipnja tako je nasuto 5185 metara cesta u Sinjskom polju.


Do sada su nasute nerazvrstane ceste u Sinjskom polju na dionicama u Glavicama ispod Boss-a u duljini 1693 metra, cesta ispod Jelinčića u duljini od 892 metra te od Vučića do Troglava u duljini od 2600 metara.


Sljedeće dionice na popisu za nasipanje, koje će se vršiti u srpnju u trajanju od cca 7 radnih dana ovisno o vremenskim prilikama na terenu, su nerazvrstane ceste u Brnazama od naselja ”Marići” do ”Meljače” u duljini 1715 metara, ispod naselja ”Marići” u duljini 900 metara te od ”Meljače” prema oranicama ispod kave 542 metra.


Po završetku ovih radova nasipanje poljskih puteva nastavit će se po prioritetima. Gradonačelnik Miro Bulj uskoro će sa stručnim službama i predstavnicima Mjesnih odbora održati sastanak na kojem će se utvrditi potrebe i prioriteti svih sinjskih naselja.


Po završetku ovih radova nasipanje poljskih puteva nastavit će se po prioritetima. Gradonačelnik Miro Bulj uskoro će sa stručnim službama i predstavnicima Mjesnih odbora održati sastanak na kojem će se utvrditi potrebe i prioriteti svih sinjskih naselja.


Grad Sinj u Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2021. godine za održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje makadamskih kolnika poljskih puteva, bankina i rigola do sada je izdvojio 167.130,26 kuna.