Logo sinja
Odluku o odabiru kandidatkinja na projektu „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza III -Zaželi dobro”
2. veljače 2023.
Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o postupcima prilikom raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Sinja
6. veljače 2023.
SINJ

Grad Sinj danas je počeo realizaciju šesto mjesečnog programa ” Zaželi dobro – faza III” na kojem je zaposleno 30 žena.

Radnice za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom danas su u prostorijama grada Sinja potpisale ugovore o radu u sklopu Projekta „Zaželi dobro-faza III“ na period od 6 mjeseci.
Riječ je o projektu Zaželi – program zapošljavanja žena – projekt „Zaželi dobro-faza III“ kodnog broja UP.02.1.1.16.0482 gdje je Upravljačko tijelo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike dok je Posredničko tijelo razine 2 Hrvatski zavod za zapošljavanje, a Korisnik projekta je Grad Sinj.
Partneri na projektu su: Hrvatski zavod za zapošljavanje – područna služba Split, Centar za socijalnu skrb Sinj i Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“.
Razdoblje provedbe projekta je 8 mjeseci (7. prosinca 2022. – 7. kolovoza 2023.), a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.470.000,00 HRK/195.102,00 EUR.
Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Proračuna Republike Hrvatske (15%).
Ciljna skupina projekta su žene s najviše završenom srednjom školom koje su prijavljene u evidenciji HZZ-a s naglaskom na ranjive skupine.
Projekt će osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena pripadnica ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.
U Projektu „Zaželi dobro-faza III“ zaposleno je 30 žena koje će se svakodnevno brinuti o 180 krajnjih korisnika (svaka žena brinut će se za 6 krajnjih korisnika), starijih i nemoćnih osoba kroz narednih šest mjeseci.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.


Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Grada Sinja.