Atletska staza u Sinju dobila međunarodni certifikat II klase
9. siječnja 2011.
Priopćenje gradonačelnika Grada Sinja Ivice Glavana na temu istočne cestovne zaobilaznice Grada Sinja
21. siječnja 2011.
Grad
Sinj je prihvatio daljnju suradnju sa Udrugom Lijepa naša i Osnovnom
školom Fra Pavla Vučkovića glede nastavka projekta Eko-škole kao jedinog
takvog na području Cetinske krajine. Kako se narečeni Program provodi u
suradnji sa lokalnim zajednicama, dana 20. siječnja potpisan je
Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-škole u
Republici Hrvatskoj za 2011. godinu, koji su potpisali predsjednik
Udruge Lijepa naša dr. Ante Kutle i Gradonačelnik Grada Sinja prof.
Ivica Glavan.