Odvoz recikliranog otpada
5. siječnja 2024.
Preporuke za zaštitu od niskih temperatura
6. siječnja 2024.
02092022

Odlukom gradonačelnika Grada Sinja Mira Bulja Grad Sinj će osigurati sredstva za subvencioniranje troškova autobusnog prijevoza na redovitoj liniji prijevoznika Litre tours d.o.o., na relaciji Sinj-Split-Sinj u visini 100% iznosa studentskog pokaza,  svim redovitim studentima s prebivalištem na području Grada Sinja, za vrijeme neposredne nastave sukladno kalendaru nastave splitskog sveučilišta za 2023./2024. akademsku  godinu.

Iznimno, svi redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Sinja  ostvaruju pravo na refundiranje troškova autobusnog prijevoza tijekom ispitnih rokova na redovitoj liniji prijevoznika Litre tours d.o.o.  , na relaciji Sinj-Split-Sinj. Za ostvarivanje prava na refundiranje troškova prijevoza studenti podnose Gradu Sinju Zahtjev na posebnom obrascu uz koji prilažu potvrdu fakulteta s nadnevkom pristupa na polaganje ispita i vozne karte za izvršenu uslugu prijevoza autobusom, u originalu.

Redovitim studentima koji su ostvarili pravo na studentski dom  Grad Sinj će tijekom financiranog razdoblja subvencionirati troškove kupnje jednog mjesečnog bloka karata (52 karte) za prijevoz autobusom na redovitoj liniji prijevoznika Litre tours d.o.o., na relaciji Sinj- Split-Sinj.

Redovitim studentima koji studiraju na nekoj od visokoškolskih institucija na području RH (izvan splitskog sveučilišta) Grad Sinj će u financiranom razdoblju refundirati troškove kupnje dviju voznih karata za prijevoz autobusom od Sinja do mjesta studiranja u Republici Hrvatskoj i obratno.

Izvanrednim studentima Grad Sinj će tijekom ljetnog semestra u financiranom razdoblju subvencionirati troškove kupnje jednog mjesečnog bloka karata (52 karte) za prijevoz autobusom na redovitim linijama prijevoznika Litre tours d.o.o.    na relaciji Sinj- Split-Sinj, pod uvjetom da nisu zaposleni, da ne ponavljaju godinu i da imaju prebivalište na području Grada Sinja prijavljeno najmanje 1  (jednu) godinu.

Za ostvarivanje prava na subvencioniranje troškova prijevoza ove Odluke, studenti podnose Gradu Sinju Zahtjev na posebnom obrascu uz koji prilažu potvrdu fakulteta s dokazom o statusu studenta i kopiju osobne iskaznice.

Studenti iz čl. 1. st. 2. i 4. osim dokumentacije iz st. 1. ovog članka podnose i vozne karte za izvršenu uslugu prijevoza autobusom u izvorniku.

Pravo na subvencioniranje i refundiranje troškova prijevoza nemaju:

– studenti čije je prebivalište na području Grada Sinja prijavljeno u vremenu kraćem od 1  (jedne) godine prije podnošenja  Zahtjeva za refundiranje prijevoza,

– studenti apsolventi,

Radi utvrđivanja prava studenata na refundiranje troškova prijevoza sukladno ovoj Odluci, Grad Sinj zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju.

Grad Sinj će s prijevoznikom Litre tours d.o.o. koji ima odobrenje za javni linijski prijevoz na relaciji Sinj-Split-Sinj zaključiti poseban ugovor o načinu provedbe subvencioniranja/refundiranja studenata u 2024. godini koji to pravo ostvaruju temeljem ove Odluke.

Zahtjevi za subvencioniranje kroz refundaciju troškova prijevoza studenata mogu se preuzeti i predati od ponedjeljka, 8. siječnja 2024. u pisarnici Grada Sinja i na službenim stranicama Grada.