logo_gradSinj_naslovna
Podaci o ugovorima koje je Grad Sinj sklopio u 2018. godini te sponzorstvima i donacijama za 2018. godinu
14. ožujka 2019.
Jednostavna nabava – nabava usluga odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u 2019.g.
14. ožujka 2019.

Dana 13. ožujka 2019. godine u Ministarstvu državne imovine održan je sastanak na kojem su nazočili zamjenik gradonačelnice Grada Sinja, Denis Glavan, načelnica sektora za strateške investicijske projekte, pravne i tehničke poslove jedinica lokalne i područne samouprave, Iva Sučević i pomoćnica načelnice za poslove lokalne i regionalne samouprave, Jana Maša Kasanić. Tema sastanka bila je raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH u korist jedinica lokalne i područne samouprave bez naknade u svrhu provođenja programa stambenog zbrinjavanja i društveno poticane stanogradnje.

Naime, Grad Sinj je podnio zahtjev za raspolaganjem nekretninama u vlasništvu RH u površini 20 hektara, na kojima ima namjeru prodavati zemljište građanima u svrhu stambenog zbrinjavanja po iznimno povoljnim uvjetima, te uz mogućnost participiranja u troškovima izrade popratne dokumentacije koja prethodi izgradnji stambene obiteljske kuće.

Kako nam je rekao zamjenik gradonačelnice Denis Glavan: „Projekt bi se provodio u dvije faze, s tim da bi prva faza mogla ići u realizaciju odmah po odobrenju Ministarstva državne imovine, jer se radi o zemljištu koje je dijelom građevinsko. Druga faza mogla bi se realizirati nakon što se ostali dio prenamjeni u građevinsko zemljište za što će biti potrebna suglasnost Gradskog vijeća grada Sinja. „