Upozorenje na opasne vremenska prilike
9. ožujka 2024.
19.“Nacionalni Sajam Pršuta i trajnih suhomesnatih proizvoda, Sinj, 2024»
14. ožujka 2024.

Danas je Gradu Sinju uručen Ugovor o financiranju Projekta „Zaželi dobro“ u maksimalnom iznosu 1.470.000,00 Eura (11.075.515,00 kuna).

Riječ je o Projektu okviru Europskog socijalnog Fonda plus, program – učinkoviti ljudski potencijali od 2021. – 2027. na koji se Grad Sinj prijavio u rujnu prošle godine.

U okviru ovog Programa financirat će se pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom, kao sastavna mjera dugotrajne skrbi i prevencije institucionalizacije. Povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Ovim Projektom pružat će se podrška u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Grad Sinj tako će zaposliti 35 osoba koji će se tijekom 28 mjeseci skrbiti za  210 korisnika, osoba starijih od 65 godina i odraslih osoba s invaliditetom.