Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje poticaja za zapošljavanje
17. veljače 2017.
Posljednji ispraćaj Marka Veselice
21. veljače 2017.

S ciljem transparentnosti rada i otvorenosti Gradske uprave, te omogućavanju zainteresiranoj javnosti uvid u predmetni postupak, ispod ove objave može se izvršiti pregled cjelokupne dokumentaciju u svezi gradnje gradske sportske u Sinju od početka njezine izgradnje, razvrstanu kroz provedena dva postupka javne nabave.

I. postupak Javne nabave za izgradnju GSD
A – Poziv za nadmetanje
B – Ponuda zajednice ponuditelja Poljud vile d.o.o. i Cetina d.d.
C – Zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda
D – Zapisnik o pregledu ocjeni i usporedbi ponuda
E – Okvirni sporazum
F – Obavijest o sklopljenim ugovorima
G – Ugovori o građenju 1. 2. 3. i 4.
H – Obavijest o raskidu Okvirnog sporazuma i Ugovora o građenju

II. postupak Javne nabave za dovršetak izgradnje GSD s uređenjem okoliša
A – Poziv za nadmetanje
B – b1 – Ponuda ponuditelja Inero d.o.o. – Ponudbeni list
B – b2 – Ponuda ponuditelja Inero d.o.o. – Troškovnik
C – Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
D – Zapisnik o pregledu ocjeni i usporedbi ponuda
E – Okvirni sporazum za nabavu radova
F – EOJN – Obavijest o sklopljenim ugovorima
G – Ugovor o građenju br. 1