Obilježena 26. obljetnica napada na vojarne bivše JNA i početka oružane obrane od velikosrpske agresije na Cetinski kraj
26. kolovoza 2017.
2. IZVANREDNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
31. kolovoza 2017.

Gradonačelnica Grada Sinja Kristina Križanac i direktor Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o., Sinj, Mate Jukić, danas su posjetili mjesto puknuća na glavnoj vodovodnoj cijevi na vodoopskrbi Ruda-Radošić. Djelatnici Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine i dalje rade na otklanjanju nastalog kvara koji će biti saniran u što skorijem vremenu. Direktor Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o.,  Mate Jukić, izvijestio nas je da je osigurana dostava pitke vode stanovnicima Radošića i Lučana, a dostavu će obavljati DVD Sinj i djelatnici Vodovoda i odvodnje. Svi kojima je dostava potrebna, mogu se javiti na broj telefona 668-171.
Gradonačelnica Grada Sinja u stalnom je kontaktu s direktorom Vodovoda kako bi u svakom trenutku bila upoznata sa situacijom oko prekida isporuke vode i na stalnoj je usluzi građanima.
Još jednom mole se građani da smanje potrošnju vode dok se kvar ne otkloni, kako bez vode ne bi ostalo još veće područje cetinskog kraja.