stožer civilne zaštite logo
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 06.11.2020.
6. studenoga 2020.
stožer civilne zaštite logo
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 07.11.2020.
7. studenoga 2020.
Reciklažno dvorište

Danas 06.studenoga 2020. godine, Gradonačelnica Kristina Križanac predala je Reciklažno dvorište na upravljanje ČISTOĆI CETINSKE KRAJINE d.o.o.

Projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Sinja prijavljen je i odobren za sufinanciranje u okviru Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Građenje reciklažnih dvorišta“ , Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Odlukom o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH od dana 12.02.2018.god, za realizaciju Projekta odobreno je sufinanciranje u iznosu od 1.901.602,80 kuna bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda (84,9999994% prihvatljivih troškova).
Ukupna vrijednost projekta je 2.692.981,33 kuna, a Grad Sinj će sufinancira projekt u iznosu od 791.378,53 kuna iz vlastitih sredstava.
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.06.3.1.03.0071, Projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Sinja“ potpisan je od strane Posredničkog tijela razine 1 (PT1)/ Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH, Posredničkog tijela razine 2 (PT2)/Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Korisnika/Grada Sinja u ožujku 2018.g. Izvođač radova bio je Cetina d.o.o. iz Sinja.

OPREMA NA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU
Otpad će se na reciklažnom dvorištu skladištiti odvojeno prema vrsti, svojstvu i agregatnom stanju, za što služi sljedeća oprema:

  • zatvoreni rolo kontejneri volumena 18,0 m3,
  • zatvoreni komunalni kontejneri volumena 5,0 m3,
  • zatvoreni komunalni kontejneri volumena 1.100 litara
  • natkrivena spremišta s tankvanama za problematični otad
  • kolna vaga

Popis otpada koji se može odložiti u reciklažnom dvorištu
· plastična ambalaža
. papir i karton
· metalna ambalaža
· stakleni ambalažni otpad
· otpadni tekstil
· krupni (glomazni) otpad
· jestiva ulja i masti
· stari lijekovi
· stare baterije i akumulatori
· električna i elektronička oprema
· otpadni tiskarski toneri
· otpadne gume
· problematični otpad iz kućanstva (detergenti, boje, tinte, ljepila, smole, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi, otpadna ulja i masti)
· građevni otpad iz kućanstva

Reciklažno dvorište bi s radom trebalo krenuti već sljedeći tjedan, a o načinima i uvjetima odlaganja i predaje otpada u reciklažno dvorište, korisnici će biti obaviješteni kroz sljedećih nekoliko dana od strane ČISTOĆE CETINSKE KRAJINE d.o.o.