logo_gradSinj_naslovna
Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Sinja
10. lipnja 2019.
Gradonačelnica održala sastanak s dožupanom Antom Šošićem
11. lipnja 2019.

Dana 10. lipnja 2019. godine u uredu gradonačelnice Grada Sinja održan je sastanak na temu zaštite prava djece u Gradu Sinju. Sastanku su nazočili gradonačelnica grada Sinja Kristina Križanac sa suradnicima i pravobraniteljica za djecu Helena Pirnat Dragičević sa suradnicom. Tema sastanka je način uspostave međusobne suradnje te razmjena informacija i mogućnosti djelovanja u zaštiti prava i interesa djece u Gradu Sinju. Na dnevnom redu su bile sljedeće teme:

  1. Razmjena informacija o djelokrugu i aktivnostima usmjerenim na zaštitu prava djece
  2. Zaštita obrazovnih prava djece: dostupnost predškolskog obrazovanja, sudjelovanje Grada Sinja u ostvarivanju prava djece koja pohađaju osnovnu i srednju školu te suradnja sa školama, osnivačima i drugim institucijama
  3. Zaštita zdravstvenih prava djece: dostupnost stručnjaka za potrebe djece (pedijatara, djelatnika školske medicine, logopeda i drugih), zaštita prava djece s teškoćama u razvoju
  4. Zaštita socijalnih i ekonomskih prava djece: prava iz sustava socijale skrbi, ulaganja u ostvarivanje prava djece (tzv. „dječji proračun“)
  5. Zaštita kulturnih prava djece: ulaganja i angažman Grada vezano uz dostupnost kulturnih i sportskih sadržaja za svu djecu te sigurnost djece na prostorima za igru
  6. Prometna povezanost i sigurnost djece u prometu
  7. Sudjelovanje djece u postupcima donošenja odluka koje ih se tiču

Na sastanku je pravobraniteljica za djecu upoznata sa svim aktivnostima i postignućima u realizaciji navedenih prava djece na području grada Sinja, od prava na pomoć za novorođenu djecu, mogućnosti upisa u dječje vrtiće, stanja u osnovnom i srednjem školstvu, zdravstvene zaštite djece, skrbi za djecu s teškoćama, kao i drugih pitanja u svezi realizacije i zaštite prava djece u našem gradu. Pravobraniteljica je upoznata i sa djelovanjem udruga iz civilnog sektora, udruga u sportu i kulturi koje u svom djelokrugu imaju i prakticiraju rad s djecom različitih uzrasta, koje kroz svoje programe obuhvaćaju i poslove iz socijalne skrbi, kulture, sporta, i drugih oblika društvenog života, kao i programe namijenjene edukaciji i zaštiti djece u prometu u Gradu Sinju. Pravobraniteljica za djecu iskazala je pozitivno mišljenje glede opsega usvojenih mjera i postignutih rezultata glede realizacije istih u zaštititi prava djece u našem Gradu. Preporučila je sudionicima sastanka da se u okviru mjera i aktivnosti u projektu Grad Sinj prijatelj djece pokuša osnovati i dječje gradsko vijeće, kako bi se i najmlađa populacija uključila u demokratske procese prilikom donošenja različitih odluka u svezi zaštite navedenih prava djece putem izražavanja mišljenja, iznošenja prijedloga i poduzimanja drugih relevantnih aktivnosti.