STOŽER CZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 26.10.2021.
26. listopada 2021.
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave
27. listopada 2021.
MIRO BULJ

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je Zaključak o uklanjanju bespravno postavljene bazne stanice na Radošiću.

Naložio je mobilnom operateru Telemach Hrvatska d.o.o. kao investitoru bazne stanice na Radošiću da u roku 30 dana ukloni o svom trošku bespravno postavljenju baznu stanicu. Ako investitor ne postupi sukladno Zaključku, Grad će angažirati o trošku investitora, ovlaštenu pravnu osobu za takvu vrstu radova.

Svoj Zaključak gradonačelnik Bulj obrazložio je tvrdnjom kako je bazna stanica postavljena na građevinu koja nije postojeća, a veže se i na prethodno doneseno Rješenje građevinske inspekcije te niz donesenih rješenja o Državnog inspektorata.

Za svu štetu koja nastane prilikom uklanjanja bazne stanice odgovarat će investitor.