Obilježena 31. godišnjica pogibije policijskih službenika u Hrvacama
15. rujna 2022.
DRVA
Počinje teći rok za predaju zahtjeva za pomoć u energetskoj krizi
19. rujna 2022.
BUS

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je Odluku o subvencioniranju ili refundiranju troškova autobusnog prijevoza redovitih i izvanrednih studenata s područja Grada Sinja.

Svi redoviti studenti, koji imaju prebivalište na području Grada Sinja imat će pravo na 100% subvencioniranje prijevoza u međumjesnom prijevozu autobusom na relacijama Sinj-Split u razdoblju od 26. rujna do 23. prosinca 2022. godine te će to pravo moći ostvariti slobodnim odabirom između prijevoznika Promet d.o.o. i Litre tours d.o.o.

Redovitim studentima, koji su ostvarili pravo na studentski dom, Grad Sinj će, tijekom zimskog semestra, u razdoblju od 26. rujna do 28. veljače 2023. godine, financirati troškove kupnje jednog mjesečnog bloka voznih karata za prijevoz autobusom na redovitim linijama prijevoznika na relaciji Sinj-Split.

Ovo pravo mogu ostvariti studenti koji imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Sinju najmanje 1 godinu neprekidno prije podnošenja zahtjeva.

Studenti koji ostvaruju pravo na ovu subvenciju, uz popunjeni obrazac Zahtjev za subvencioniranje prijevoza prilažu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu i potvrdu o upisu na fakultet u 2022./2023. ak. godini. Popunjeni Zahtjev trebaju donijeti na ovjeru u Ured Grada Sinja, soba 31.

Izvanrednim studentima, koji ne ostvaruju pravo na ovakvo subvencioniranje, Grad Sinj će, tijekom zimskog semestra, u razdoblju od 26. rujna 2022. godine do 28. veljače 2023. godine, financirati troškove kupnje jednog mjesečnog bloka voznih karata za prijevoz autobusom na redovitim linijama prijevoznika na relaciji Sinj-Split pod uvjetom da nisu zaposleni, da ne ponavljaju godinu i da imaju prebivalište na području Grada Sinja najmanje 1 godinu neprekidno prije podnošenja Zahtjeva. Ovi studenti uz popunjeni obrazac Zahtjev za subvencioniranje prijevoza za izvanredne studente prilažu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu, potvrdu o upisu na fakultet u 2021./2022. ak. godini i dokaz da nisu zaposleni.

Redoviti studenti koji ne mogu ostvariti pravo na subvencioniranje prijevoza u 100% iznosu, imaju pravo na refundiranje troškova kupnje dviju voznih karata za prijevoz autobusom na relaciji od mjesta prebivališta do mjesta studiranja i/ili obratno u razdoblju od 26. rujna do 31. prosinca 2022. godine. Ovi studenti uz obrazac Zahtjev za refundiranje troškova prijevoza trebaju priložiti potvrdu o upisu na fakultet u 2022./2023. ak. godini, presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu i dvije vozne karte za izvršenu uslugu prijevoza autobusom.