PREGLEDI
Besplatni sistematski pregledi u Palacini
22. listopada 2021.
STOŽER CZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 23.10.2021.
23. listopada 2021.
MIRO BULJ

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj u gradskoj garaži pronašao je na tisuće brošura i letaka o reciklažnom dvorištu Grada Sinja koje je „Čistoća Cetinske krajine d.o.o“ s bivšom vlasti trebala podijeliti još 2019. godine. Gradonačelnik se pita zbog čega su edukativni materijali sakriveni od građana kojima su bili namijenjeni i zbog čega Grad Sinj plaća penale?