Zaključen Ugovor o prijenosu poslovnog udjela kojeg Institut IGH d.d. ima u tvrtci Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj
16. veljače 2010.
10. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
1. ožujka 2010.

 

Dana 26. veljače 2010.g. gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan, prof. zaključio je ugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK-Sinj i to s gosp. Antom Vidovićem vlasnikom obrta „PLOVID“.

Namjera investitora je da na čestici zemljišta veličine 4104 m2 izgradi proizvodno-poslovnu građevinu za obavljanje djelatnosti proizvodnje plastičnih brodova i brodica, a realizacijom predmetnog projekta investitor bi zaposlio 8 novih radnika.

Bitno je istaknuti da su do sada s investitorima zaključivani predugovori (njih 7), a u ovom slučaju je riječ o glavnom kupoprodajnom ugovoru temeljem kojeg je kupac u obvezi od dana zaključivanja ugovora, u određenim rokovima poduzimati aktivnosti na realizaciji projekta odnosno izgradnji planiranog objekta i novozapošljavanju.