Gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan, službeno je uručio Odluke o odobrenju kredita za korisnike kredita po Programu poticanja poduzetništva u Gradu Sinju za 2010.g
6. prosinca 2010.
Zaključak o davanju podrške i potpore udruzi „UTIS“ Sinj u nastojanjima da se svim osobama s invaliditetom omogući potpuna integracija u Društvo te jednaka prava i mogućnosti
23. prosinca 2010.

        

Nakon
što je u mjesecu listopadu 2010. godine između Grada Sinja i tvrtke
Delicije Marović d.o.o., Sinj zaključen Predugovor o kupoprodaji
nekretnine kojom prigodom je kupac uplatio iznos 30 % kupoprodajne
cijene, dana 09. prosinca 2010.g. gradonačelnik Grada Sinja, Ivica
Glavan, s imenovanim investitorom zaključio je i Ugovor o kupoprodaji
nekretnine na području GZK.