31. godina od pogibije Sinjana, heroja Vukovara Andrije Alčića i Ivice Poljaka – Sokola
4. studenoga 2022.
SNJEŽANA JURIĆ-ŠOLTO
Obilježena godišnjica pogibije Snježane Jurić-Šolto
6. studenoga 2022.

U ponedjeljak 7. studenoga 2022. počinju prijave na Javni poziv Grada Sinja za dodjelu potpora male vrijednosti iz Programa poticanja poduzetništva u 2022. godini. 

Riječ je o Programu kojim će Grad Sinj dodjeljivati bespovratne potpore za poduzetnike, neovisna, mikro i mala poduzeća, koji imaju sjedište na području Grada Sinja za već provedene poduzetničke projekte.

Podsjetimo, Prijedlog Programa koji je stavljen pred gradske vijećnike obuhvaćao je tri mjere i to: poticaje za novoosnovana poduzeća, poticanje postojećih gospodarskih subjekata i subvencioniranje zapošljanja, a gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj svojim amandmanom osigurao je dodatnu  mjeru – poticanje ulaganja u smještajne kapacitete.

Kroz Mjeru 1. novoosnovanim poduzećima iz kategorije deficitarnih zanimanja potpora će se odobravati u 100 postotnom  iznosu opravdanih troškova, najviše do 50 tisuća kuna, a najmanje 10 tisuća kuna, a za korisnike potpore iz područja ostalih zanimanja, potpora će se odobravati u 75 postotnom iznosu opravdanih troškova, najviše do 50 tisuća kuna, a najmanje 10 tisuća kuna.

Korisnicima Mjere 2. iz područja  deficitarnih zanimanja, potpora će se odobravati u 80 postotnom iznosu opravdanih troškova, najviše do 40 tisuća, a najmanje 5 tisuća kuna, dok će se korisnicima potpore iz područja ostalih zanimanja, potpora odobravati u 60 postotnom iznosu opravdanih troškova, najviše do 40 tisuća kuna, a najmanje 5.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi za Mjeru 1. i Mjeru 2. su svi strogo namjenski troškovi prijavitelja koji su jasno povezani s prihvatljivim aktivnostima.

Mjera 3. odnosi se na poticanje zapošljavanja, a korisnicima će sredstva biti isplaćena jednokratno za svaku novozaposlenu i to u visini od 25 posto zbroja bruto II plaća novozaposlene osobe u proteklih 6 mjeseci za koje se dodjeljuje potpora, najviše do 15 tisuća kuna ukupno. Ukupna potpora za svaku novozaposlenu osobu s invaliditetom korisnicima će biti isplaćena jednokratno u visini 35 posto zbroja bruto II plaća novozaposlene osobe s invaliditetom u proteklih 6 mjeseci za koju se dodjeljuje potpora, najviše do 21 tisuću kuna ukupno.

Mjera 4.  je namijenjena poticanju ulaganja u smještajne kapacitete. Potpora se dodjeljuje u svrhu subvencioniranja ulaganja u smještajne kapacitete te podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta na području grada Sinja. Potpora će se  dodjeljivati za stvaranja novih smještajnih kapaciteta, odnosno za povećanje broja ležaja/stvaranje novih ležaja, kreveta. Korisniku će potpora od 50 posto za prihvatljive troškove, a najviše u iznosu do 2,5 tisuća kuna po novo registriranom ležaju u godini u kojoj se podnosi zahtjev za dodjelu potpore biti dodijeljena uz uvjet registrirane djelatnosti. Tijekom jedne godine korisnik može ostvariti najviše do 10 tisuća kuna potpore.

U Proračunu Grada Sinja za 2022.g. predviđen je iznos od 500.000,00 kn u svrhu potpore u prvoj godini provođenja ovog Programa, a daljnje izdvajanje sredstava ovisit će o interesu samih poduzetnika za ponuđene mjere potpore. 

Prijave na Javni poziv podnose se preporučenom pošiljkom putem pošte na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj s naznakom: Prijava na Javni poziv – Program poticanja poduzetništva, ili osobno na protokol u Pisarnici Grada Sinja(soba 42), a u oba slučaja bit će evidentirano točno vrijeme zaprimanja (dan, sat i minute)

Prijava na javni poziv započinje u ponedjeljak 7. studenoga 2022 .g.  a  traju do srijede, 7. prosinca 2022g., odnosno najkasnije do utroška sredstava.