GRAD SINJ
Grad Sinj subvencionira troškove prijevoza učenika
1. rujna 2021.
STOŽER CZSDŽ
PRIOPćENJE SCZ SDŽ 2.9.2021.
2. rujna 2021.
HRVATSKE CESTE

Gradonačelnik Miro Bulj sa suradnicima održao je radni sastanak s ravnateljem Županijske uprave za ceste Split Petrom Škorićem i njegovim suradnicima na temu izgradnje i održavanja cesta te razvoja prometne mreže na području Grada Sinja.

Na sastanku je zaključeno kako će se uskoro krenuti s rekonstrukcijom LC (Sinj/D1/OTOK/Ž6289), dionica od hipodroma do aerodroma gdje će Grad Sinj financirati troškove izgradnje nogostupa, biciklističke staze i javne rasvjete.

Na istoj lokalnoj cesti ŽUC je pripremio projekt izgradnje semafora na raskrižju Ulica Miljenka Buljana (LC67040) i Put Ferate (križanje kod Kauflanda i autobusnog kolodvora) koje će zajednički financirati ŽUC, Grad Sinj i Kaufland.

Planirana je i izgradnja nogostupa u Donjim Glavicama, od Dolića do Vučića te rekonstrukcija LC 67041 od Pazara do naselja Radošić.

ŽUC je krenulo s radovima izvanrednog održavanja dijela županijske ceste 6287 od Rumina do Obrovca Sinjskog te izveo radove izvanrednog održavanja na predmetnoj dionici te izrazio spremnost za radove proširenja ceste na dvjema kritičnim lokacijama: kroz „Tenžere“ i „kod Kapelice“ pod uvjetom rješavanja imovinskih odnosa.

ŽUC je planirao i izgradnju Županijske cesta od Masle do ceste Put Piketa, ali se još trebaju obaviti dodatni razgovori s tamošnjim mještanima. Planirana je i rekonstrukcija LC 67041, Radošić – Kukuzovac, a Grad Sinj će uskladiti prometne pravce s Hrvatskim cestama.