STOŽER CZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 19.11.2021.
19. studenoga 2021.
STOŽER CZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 20.11.2021.
20. studenoga 2021.
SINJ GRADILIŠTA

Gradonačelnik Grada Sinja posjetio je gradilišta na području grada koja su počela s realizacijom.

Tako je posjetio gradilište na Planici gdje se završava posljednja faza Izgradnje dječjeg igrališta za kojeg je Grad izdvojio više od 250.000,00 kn.

Gradonačelnik je posjetio Brnaze gdje je u tijeku izgradnja 715 metara cjevovoda kojom će se na novu vodovodnu liniju priključiti Farma Putnik i drugi objekti koji su na toj liniji. U ovu vodovodnu liniju Grad je uložio 550.000,00 kn iz Fonda naknade za razvoj. Riječ je o dugoočekivanoj investiciji koja je vezana uz Europski projekt koji za razvoj Farme jednog od najvećih proizvođača mlijeka u našem kraju.

Završeni su i radovi na postavljanju gumene površine na igralištu Osnovne škole Marka Marulića za koju je Grad izdvojio 220.000, 00 kn, a koje će osim učenicima te škole služiti za sport i rekreaciju široj zajednici, a već prethodno su iz sigurnosnih razloga postavljene stepenice i rukohvat s gornje strane ceste prema školi.

Uskoro se pokreću i aktivnosti na uređenju Doma kulture u Brnazama, kao i na uređenju ulice 72. bojne Vojne policije.

Danas je donesena Odluka o odabiru izvođača radova na izgradnje autobusnog ugibališta kod Centra ‘Juraj Bonaći’.

U pripremi je nabava za uslugu idejnog projekta izgradnje nogostupa u Bajagiću radi ishodovanja lokacijske dozvole.

U tijeku je postupak ugovaranja izrade Idejnog rješenja nogostupa od Zorke Macana do spomenika Radošić Gornji radi ishođenja lokacijske dozvole.

Uskoro će se krenuti i s uređenjem šetnice Lučanima od Bana do ‘Bilih vrila’ i kupališta Bubalo na Sutini kao i uređenjem parking prostora uz groblje u Brnazama.

Danas su otvorene ponude za izradu Idejnog projekta ‘Proširenje groblja u Turjacima’ radi ishođenja lokacije dozvole, a u tijeku je i rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Sklopljen je ugovor i u tijeku su pripremne aktivnosti radi postavljanja sigurnosne ograde i rukohvata na prilazima zgrada u ulici fra Pavla Vučkovića (od zgrade HEP-a do Lidla).

Počeli su i radovi na aktivnim bunari Meljača, Miletinac, Grozdač i drugi aktivni bunari na području Grada Sinja.