Gradonačelnik zaželio sretnu i uspješnu novu pedagošku godinu 2023./2024.
1. rujna 2023.
Gradonačelnik na obilježavanju 24. obljetnice organizirane komemoracije na Husinoj jami
2. rujna 2023.

Odlukom gradonačelnika Grada Sinja Mira Bulja svi učenici srednjih škola, koji imaju prebivalište na području Grada Sinja, i koji na temelju Odluke Vlade RH od 18. kolovoza 2023. godine, imaju pravo na subvenciju troškova prijevoza autobusom do visine od 75 posto cijene vozne karte, i ove će godine imati pravo na 100 posto subvencioniranje prijevoza autobusom u međumjesnom prijevozu na relaciji Sinj – Split i mjesnom prijevozu na području Grada Sinja, u razdoblju od 04. rujna do 22. prosinca 2023. godine.

Subvenciju razlike od 25 posto cijene vozne karte, osigurat će Grad Sinj i odabrani prijevoznik (Promet Sinj d.o.o., Litre tours d.o.o. ili Čović prijevoz d.o.o.).

Osim toga, Grad Sinj će osigurati financiranje prijevoza u 100 postotnom iznosu svim učenicima koji nisu obuhvaćeni Odlukom Vlade RH, jer im je udaljenost od mjesta prebivališta do škole manja od 5 kilometara, ako mogu koristiti redovne linije prijevoznika Promet Sinj d.o.o., Litre tours d.o.o. ili Čović prijevoz d.o.o.

Obrazac za prijevoz učenika može se preuzeti na službenim stranicama Grada Sinja, ispod teksta ili kod odabranog Prijevoznika.

Odluka

Obrazac za prijevoz