Gradu Sinju dodijeljena sredstva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini
10. listopada 2018.
logo_gradSinj_naslovna
Objava Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu
11. listopada 2018.

?

Dana 11. listopada 2018. godine, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Sinj, izdao je uporabnu dozvolu Gradu Sinju za Gradsku sportsku dvoranu Ivica Glavan – Ićo, koja se nalazi na adresi Trg Gojka Šuška 16. u Sinju.

Ovom dozvolom dozvoljava se uporaba izgrađene građevine- sportske dvorane s vanjskim sportskim terenima, uključujući i postrojenje za zapaljive plinove na građevinskoj na čestici oznake k.č. zem. 335/1 k.o. Sinj. Aktom je utvrđeno da je predmetna građevina izgrađena u skladu s izvršnim/pravomoćnim aktom za građenje u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih aktom za građenje.

Uporabna dozvola