GRADSKE JAVNE USTANOVE

ZA OBAVLJANJE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI ZA KOJE JE ZAKONOM ODREĐENO DA SE OBAVLJAJU KAO JAVNE SLUŽBE, GRAD SINJ JE OSNIVAO JAVNE USTANOVE: ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURU, INFORMIRANJE, SPORT I TJELESNU KULTURU, TEHNIČKU KULTURU, ZA SKRB O DJECI I ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, SKRB O OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMA I ZA DRUGE DJELATNOSTI U SKLADU SA ZAKONOM
logo strucna pomoc

STRUČNA POMOĆ

Odbor za prevenciju kriminaliteta

U Odboru zajednički i na partnerskim osnovama djeluju predstavnici lokalne uprave, sudskih tijela, policije, ustanova socijalne skrbi, školskih institucija, crkve, medija i građana. Zadatak Odbora je da na razini Grada Sinja poduzima odgovarajuće preventivne mjere i aktivnosti u cilju smanjivanja kriminaliteta na području Grada Sinja.

Služba zaštite i spašavanja

Osnovna zadaća službe zaštite i spašavanja je stručna i racionalna ispomoć tijelima lokalne i regionalne samouprave koja je uvijek u okvirima Ustavnih prava i obveza. Ti poslovi podrazumijevaju pripremu radnih materijala, prijedloga dokumenata i raznih akata za tijela lokalne i regionalne samouprave, počevši od priprema i praćenja ustrojavanja postrojbi, preko sudjelovanja u organizaciji obuke, pa sve do izrade prijedloga plana opremanja i nabavke sredstava za postrojbe zaštite i spašavanja.

Stipan Samardžić

stručni suradnik za rad s udrugama, poslove zaštite na radu i zaštite od požara

+385 21 708 608javna vatrogasna postrojba sinj logo

Javna vatrogasna postrojba Grada Sinja

DVD Sinj osnovano je 1907.g. i jedna je od tri najstarije vatrogasne postrojbe u Dalmaciji.
Razvojem Grada Sinja razvijala se i naša vatrogasna postrojba. Tako je 1961.g. u rad postrojbe uvedena 24-satno dežurstvo, u svakoj smjeni je bio jedan profesionalni vatrogasac. To je bio začetak profesionalne jezgre. U 70-tim i 80-tim godinama prošlog stoljeća ova postrojba je kompletno obnovila svoju opremu. U Domovinskom ratu ova vatrogasna postrojba uključila se od prvih dana 1990.g. Za potrebe ZNG/MUP obavljani su razni zadaci kao prijevoz vode i sl. Samo u periodu 8. mjeseci 1991.- 9. mjesec 1992. DVD Sinj je imao, pod znakom opće ili zračne opasnosti 32 intervencije (ukupno 129 intervencija), prevezeno je 570 cisterni pitke vode, a pod neposrednom neprijateljskom vatrom provedeno je 672 sata. Posebni uspjesi Članovi DVD Sinj sudjelovali su na skoro svim važnijim vatrogasnim takmičenjima od kojih je najveći uspjeh sudjelovanje na Republičkom natjecanju 1988.g. u Sisku.

Odgovorna osoba: Stipe Ančić
Predsjednik: Nenad Sesardić
Službene stranice

Ivica Kodžoman

Tajnik

+385 21 821 110


Put Ferate 6
21230 Sinj

kud sinj logo

KULTURNO UMJETNIČKO SREDIŠTE

Kulturno umjetničko središte Sinj (KUS) je ustanova Grada Sinja koja se bavi izložbenom, muzejskom, izdavačkom i prikazivačkom djelatnošću. Producira kulturni program u suradnji s udrugama i ustanovama na području lokalne zajednice. Jedina je takva ustanova na području Cetinske krajine koja je programski namijenjena svim uzrastima.
Službene stranice

Vitomir Perić

v.d. ravnatelja

+385 21 826 014


Put Petrovca 12
21230 Sinj (Alkarski dvori)

logo muzeja cetinske krajine

MUZEJ CETINSKE KRAJINE

Utemeljen 1956. godine, središnje je mjesto istraživanja i prezentiranja bogate kulturno – povijesne baštine Cetinske krajine. Muzej obuhvaća arheološku, numizmatičku, kulturno – povijesnu, etnografsku i prirodoslovnu zbirku te zbirke oružja, fotografija i fotografskoga pribora, dokumenata, razglednica, plakata te umjetničku zbirku u kojoj su najzastupljeniji umjetnici iz Cetinske krajine. U lapidariju na otvorenom i u prizemlju muzeja izloženi su kameni spomenici različitih razdoblja. Osobito su značajni antički spomenici bogate arhitektonske dekoracije, žrtvenici posvećeni rimskim božanstvima te nadgrobne stele iz Ruduše koje poječu iz 1. stoljeća, a dragocjene su zbog ilirskih imena i posebnih ornamentalnih motiva. Među figuralnim skulpturama ističu se kipovi rimskih božica Rome i Fortune iz Čitluka (ant. Aequum). Arheološki izlošci predstavljeni su kronološkim slijedom od prapovijesti preko antike do srednjega vijeka i popraćeni su preglednim tekstovima, legendama, kartama, crtežima i fotografijama.
Službene stranice

Daria Domazet

ravnateljica

+385 21 821 569


Andrije Kačića Miošića 5
21230 Sinj

logo dv bili cvitak sinj

DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK

Dječji vrtić Bili cvitak djeluje kao samostalna ustanova u kojoj se ostvaruje program njege, odgoja, zaštite i obrazovanja djece. Njegu, odgoj i naobrazbu, socijalne i zdravstvene zaštite te skrb o djeci predškolske dobi u vrtiću ostvaruju odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici. Svoju djelatnost Predškolska ustanova realizira kroz pet vrtićkih jedinica i to: Bili cvitak, Maslačak, Alkarić, Potočnica u Glavicama i Vrapčić u Brnazama.
Službene stranice

Mirjana Pavić

ravnateljica

+385 21 823 166


Žankova glavice 3
21230 Sinj

gradska knjiznica sinj logo

JAVNA GRADSKA USTANOVA GRADSKA KNJIŽNICA SINJ

Knjižnica je sada smještena na katu zgrade Narodnog sveučilišta. U ove prostore preseljena je u lipnju 1999. godine. Tlocrtna joj je površina 238,60 m2, od toga 46,30m2 je spremište koje ostalo na starom mjestu. Prostor knjižnice je nepravilnog oblika u kojem su fizički odvojeni centralni prostor i dvije zasebne prostorije. Nepravilni oblik centralnog prostora omogućuje jednostavnu podjelu prostora na Odjel za odrasle i Odjel za djecu. Knjižnica je opremljena standardnim namještajem. Gradska knjižnica Sinj je prema namjeni i vrsti knjižničnog fonda narodna knjižnica, što znači da se na istu odnose Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. Knjižni je fond obrađen prema univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji, a obuhvaćen je abecednim i stručnim katalogom na Odjelu za odrasle, te abecednim i naslovnim katalogom dječjih knjiga. Raspored knjiga na policama slijedi pravila struke, tj. knjige su poredane abecednim redom prezimena autora i po znanstvenim područjima. Trenutno stanje fonda je 27 779 svezaka, odnosno 16 853 naslova. Posljednjih godina Knjižnica prikuplja građu na nekonvencionalnim medijima (CD, CD-ROM), pa trenutno imamo nešto preko stotinjak jedinica takve građe. Isto tako intenzivnije prikupljamo građu za Zavičajnu zbirku.

Ira Pandža

v.d. ravnateljica

+385 21 823 166


Glavička ul.
21230 Sinj