PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SINJA
9. prosinca 2015.
Obavijest o podjeli božićnih poklon paketa korisnicima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Sinj sa prebivalištem na području Grada Sinja
11. prosinca 2015.

Gradsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Sinj, dana 10. prosinca 2015. godine utvrdilo je  kako su rezultati izbora za članove/članice Vijeće mjesnog odbora Sinj, koji rezultati su objavljeni 07. prosinca 2015. godine na Oglasnoj ploči i web stranici Grada Sinja, konačni s danom 10. prosinca 2015. godine.

Objava GIP-a o konačnosti