Izbori za članove Vijeća mjesnog odbora Sinj Objava rezultata – ISPRAVAK
13. lipnja 2016.
OBILJEŽAVANJE DANA ANTIFAŠISTIČKE BORBE I DANA DRŽAVNOSTI
20. lipnja 2016.

Sukladno odredbi članka 38. Odluke o izboru članova Vijeću mjesnih odbora na području Grada Sinja (,,Službeni glasnik Grada Sinja”, br.02/15), utvrđuje se kao su rezultati izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Sinj, a koji su objavjeni na web stranicama i oglasnoj ploči Grada Sinja, konačni s danom 16. lipnja 2016. godine.
Konačne rezultate izbore za članove/članice Vijeća mjesnog odbora Sinj održanih 12. lipnja 2016. godine možete preuzeti ovdje.