Gradsko kino Sinj d.o.o. – Bagatelna nabava – nabava radova dogradnje sustava grijanja i rashlade u Gradskom kinu u Sinju
8. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – nabava usluga fiksne telefonija i internet usluga za potrebe Grada Sinja, za razdoblje od dvije (2) godine
8. ožujka 2018.

Dana 12. listopada 2016. godine, Naručitelj Gradsko kino Sinj d.o.o, objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova dogradnje sustava grijanja i rashlade u Gradskom kinu u Sinju. Rok za dostavu ponuda je 17. listopada 2016. godine do 13:00 sati, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list

Prijedlog ugovora