Splitsko-dalmatinska županija odobrila milijun kuna za dovršetak gradske sportske dvorane
10. kolovoza 2018.
logo_gradSinj_naslovna
Obavijest korisnicima zajamčene minimalne pomoći koji se griju na drva
14. kolovoza 2018.
logo_gradSinj_naslovna

Gradu Sinju su dodijeljena bespovratna sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, u najvišem iznosu od 1.683.573,78 kn. Sredstva Fonda su dodijeljena radi sufinanciranja dijela sredstava koje je Grad Sinj dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće Korisnika) u provedbi projekta „Integrirani program Sinj u sridu“ na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. -2020. u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Gradonačelnica
Kristina Križanac, struč.spec.oec