LOGO SINJ
Imenovani novi predstavnici Grada Sinja u Skupštinu trgovačkog društva Čistoće Cetinske krajine d.o.o. Sinj i u Skupštinu trgovačkog društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj
20. lipnja 2021.
Imenovan novi predstavnik Grada Sinja u Skupštinu trgovačkog društva Čistoće Cetinske krajine d.o.o. Sinj
20. lipnja 2021.
Mario Župić

Gradonačelnik Miro Bulj je dana 16. lipnja 2021.g.donio Odluku o imenovanju Maria Župića u Skupštinu trgovačkog društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj, umjesto dosadašnje gradonačelnice Grada Sinja Kristina Križanac.

Mario Župić zaposlen je u SBERBANK d.d, u sektoru malog i srednja poduzetništva. Viši menadžer je portfelja malih i srednjih klijenata na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije.