Izvješće o visini troškova lokalnih izbora i načinu njihova korištenja
18. listopada 2017.
Poništen natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Kulturno umjetničkog središta Sinj
19. listopada 2017.

Gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac, nakon provedenog javnog natječaja i postupka odabira, na prijedlog Upravnog vijeća dana 13. listopada 2017. godine  donijela je Odluku  o imenovanju Stipe Ančića za  ravnatelja (zapovjednika) Javne vatrogasne postrojbe Grada Sinja, a Sašu Vukovića za  zamjenika ravnatelja (zapovjednika). Ravnatelj i zamjenik imenovani su na mandat od četiri godine.