STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 14.03.2022.
14. ožujka 2022.
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
14. ožujka 2022.
GRAD SINJ

Grad Sinj prijavio je dva projekta na „Interreg central europe programme 2021.-2027.“ Riječ je o Projekima naziva „INACO“ i „INDU – CE“ .

Glavna ideja projekta „INACO“ je razviti Inovativne strategije za usvajanje planova upravljanja rizicima za poboljšanje otpornosti najosjetljivijih ciljeva kulturne i prirodne baštine u srednjoj Europi. Uz Grad Sinj, partnerstvo projekta čine Institut CNR ISAC iz Italije, tvrtka Sistema – Austrija, udruga ITAM – Češka Republika, Sveučilište Krems –Austrija, Regija Balaton – Mađarska, pokrajina Landkreis Forchheim – Njemačka , Zaklada za zaštitu krajobraza – Poljska s pridruženim partnerom Regionalni odbor za upravljanje vodama u Wroclawu, Tehničko sveučilište u Košicama – Slovačka, Savezna agencija za vodoprivredu – Austrija, Park prirode Delta Po – Italija, Centar za poslovnu podršku grada Kranja s pridruženim partnerom Nacionalni park Triglav.

Cilj Projekta je izrada i poboljšanje zajedničkih strategija za poboljšanje/usvajanje planova upravljanja rizikom za područja riječnih slivova koja uključuju imovinu kulturne i prirodne baštine u riziku, kroz jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i uključivanje građana.

Izrada planova upravljanja rizicima za lokacije kulturne i prirodne baštine u vodnim područjima kako bi se postavio plan upravljanja rizcima, definirala uloga upravitelja rizika i razvilo rješenje problema.

Predviđeni proračun u Projektu „INACO“ za Grad Sinj je 1.495.900,00 kn. EU sufinanciranje iznosi 80%.

Glavna ideja projekta “INDU-CE” je razviti i primijeniti zajednički koncept Smart & Green područja na industrijske parkove i područja u srednjoj Europi (SE), podržavajući tvrtke, mala i srednja poduzeća smještena unutar ovih parkova u njihovoj tranziciji na zeleno gospodarstvo. Cilj projekta je uspostava transnacionalnog modela (strategije) upravljanja pametnim/zelenim industrijskim zonama/parkovima u srednjoj Europi, omogućavajući glavnim akterima (regionalnim i lokalnim jedinicama samouprave i tijelima javne uprave, akademske zajednice i poslovnog sektora): Prelazak na zelenu ekonomiju uglavnom malih i srednjih poduzeća kroz razmjenu dobrih primjera trendova i standarda zelene ekonomije te provedbu pilot akcija za potporu malim i srednjim poduzećima te poboljšanje energetske učinkovitosti korištenjem obnovljivih izvora energije od strane malih i srednjih poduzeća i industrijskog sektora kroz troškovno učinkovite mjere i pilot akcije koje povećavaju energetsku učinkovitost i poboljšavaju integraciju održivih obnovljivih izvora energije.

Vodeći partner na projektu je Konzorcij ZAI – Italija. Uz Grad Sinj partneri na projektu su Razvojna agencija u Trstu – Italija, Sveučilište u Brescii- Italija, Razvojna agencija Sora – Slovenija, Poslovna mreža Pannona Business Network Association – Mađarska, Inovacijski centra za Usti pokrajinu – Češka, Energetski i Inovacijski centar WEIZ – Austrija, Razvojna agencija Gemer pokrajine – Slovačka, Razvojna agencija Rzeszow-Poljska, DBI Gas and Environmental Tehnology Ltd – Njemačka, Grad Pilsen (European Project Coordination Unit of City of Pilsen) – Češka.

Pridruženi partneri Gradu Sinju na ovom Projektu su: Splitsko dalmatinska županija i tvrtka Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. – društvo za razvitak, izgradnju i upravljanje gospodarskom zonom Kukuzovac (GZK).

Predviđen proračun u Projektu „INDU-CE“ za Grad Sinj je 1.649.963,85 kn. EU sufinanciranje iznosi 80%.