Počinje podjela Alkarica
18. srpnja 2023.
STOŽER CZ SINJ
Upute za ponašanje tijekom olujnog nevremena s grmljavinom kišom i tučom
20. srpnja 2023.
SINJ

Grad Sinj, Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje, sukladno čl. 67. st.2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine” 3/17) i čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine” broj 64/08), objavljuje informaciju o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja ex Dalmatinka sjever. Odluka o započinjanju predmetnog postupka dostupna je ispod ove objave. Ova Odluka se objavljuje na web stranici Grada Sinja (www.sinj.hr) i u „Službenom glasniku Grada Sinja“.


Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje.


Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na klasu: 350-01/20-01/28.

Odluka